DHV har vedtaget følgende ændringer til
løbsreglementet med virkning fra dags dato:

Af hensyn til
internationalt samarbejde omkring registrering og sporing af hundene er
følgende justeringer foretaget:

Tilføjet til
§2.2:

Alle
importerede greyhound og whippet skal importregistreres til DHV med kopi af
stambog eller Identity Card samt ejerskifteerklæring eller købskontrakt, før de
må medtages på banerne.

Ændret §2.3:

Ingen
væddeløbshund kan skifte navn efter den har erhvervet løbslicens. Dette gælder
uanset under hvilket forbund eller land licensen er erhvervet.

Reglerne for hviletid i
forbindelse med licensløb var unødvendigt forskellige og besværlige og følgende
forenkling af hviletidsreglerne er foretaget så reglerne for licensløb nu
svarer til reglerne for løb.

Ændret §17.10:

En
væddeløbshund skal have mindst 2 løbsfri dage mellem hver start, herunder også
licensløb.

Følgende er
fjernet fra §3.3:

Der skal mindst
være 3 dage imellem sidste licensløb og første officielle væddeløb.

Der skal være
mindst 48 timer imellem de enkelte licensløb.

Oprydning uden betydning
for reglerne er foretaget i §3, 5, 20, 22 og 23