Blog Image

Information fra DHV

Propositioner for afholdelse af DM (rev. 18/8-18)

Løbsregler Posted on Thu, April 04, 2019 12:38:01


Vedtægter for DHV (rev. 18/8-18)

Løbsregler Posted on Thu, April 04, 2019 09:47:52


Information til alle medlemmer fra DHVs generalforsamling 2018

Mødereferater Posted on Thu, April 04, 2019 09:44:07

Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer:

Formand/sekretær: Jesper Søtofte (KVF)

Næstformand: Kirsten Pedersen (GGK)

Kasserer: Marianne Mamsen (KVF)

Bestyrelsesmedlem: Rikke Bankov (GGK)

Bestyrelsesmedlem: Helle Mogensen (GGK)

Bestyrelsesmedlem: Dorte Daugbjerg (KVF)

Kontingent til DHV fortsætter uændret med 1.000 om
året for hver klub

DHV har vedtaget et sæt fælles propositioner for
afholdelse af Danske Mesterskaber (separat dokument).

Følgende
ændringer til løbsreglementet er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning:

Tilføjelse til §3.3

Løbsmanageren kan afvige fra deltagerkravene til
fællesløb for alle andre racer end greyhound og whippet i det omfang det ikke
er muligt at skaffe kvalificerede deltagere. Der skal dog altid afholdes
fællesløb med minimum en anden deltagende hund af nogenlunde samme klasse.

Ny §17.15

Løb med blandende racer kan arrangeres på løbsdage
på lige fod med øvrige løb. Disse løb skal klassificeres som Opvisningsløb og
deres resultater vil ikke blive medtaget i klasning af dagens løb eller fremgå
af løbsdatabaser. Det skal tydeligt fremgå af programmet at der er tale om
blandende løb, samt hvilken race (eller blanding) den enkelte hund er.
Tilmeldte hunde kan ikke sættes i opvisningsløb uden ejerens samtykke. For at
deltage i opvisningsløb skal alle hunde have fuld løbslicens.

§23.1 med ny tilføjelse

En anerkendt bane kan til enhver tid nedlægge
startforbud over for væddeløbshunde, hvis ejere eller trænere står i gæld til
anerkendt bane eller forening. Sådant startforbud kan dog kun gøres gældende
for beløb, som forgæves har været søgt inddrevet (se i øvrigt § 19 stk. 1).
Startforbud er gældende for alle medlemmer af husstanden.

Tilskud fra
Kulturministeriet:

DHV har for 2018 sæsonen modtaget et tilskud fra
Kulturministeriet på 101.000 kr. De 100.000 udbetales direkte med 50.000 til
hver klub. Pengene skal anvendes til at ”Hjælpe med at fastholde eller øge
interessen for hundevæddeløb”. Det tolkes af DHV som at pengene skal anvendes
til præmieudbetaling samt vedligehold og forbedring af forhold for hundene.Løbsreglement (rev. 18/8-18)

Løbsregler Posted on Thu, April 04, 2019 09:29:39