DHVs bestyrelse konstituerede sig uden ændringer.

Indkomne forslag:

Forslag om offentlige seedningslister dækkes af at alle selv kan gå ind og
se hundenes aktuelle klasse på www.shcf.se (under resultater).

Forslag om at indføre CGRCs vægtgrænse for whippet blev ikke vedtaget da
der p.t. ikke er hurtige hunde der vejer 20 kg. eller derover.

Løbsreglementets §3.4 blev ændret så testløb for hunde der kommer fra
udvendig hare skal være sololøb. Ny ordlyd:

3.4 Udenlandsk
trænede/ejede væddeløbshunde med gyldig licens og importerede væddeløbshunde
med gyldig licens, er startberettigede på rundbane. Hunde fra lande med
udvendig hare skal dog gennemføre mindst et solo testløb hvor hunden
demonstrerer at den kan klare svinget uden at blive forvirret eller miste
interessen for haren.

DHV giver fremover fast 5.000 til afholdelse af DM. DHV arbejder videre med
at få fastsat et sæt fælles propositioner for DM.

DHVs bestyrelse, 26. august 2017