Fra årets repræsentantskabsmøde i DHV, afholdt d. 4. september 2016 har vi følgende referat:

Under punktet Eventuelt blev det diskuteret, hvordan vi skulle forholde os til den whippet “DNA-sag”, der i løbet af de senere år har verseret og givet anledning til tvivl og bekymring hos mange. Se vores konklusion under kategorien Sagsafgørelser.