DHV har ved tidligere lejlighed behandlet en sag omkring tvivl om ægtheden af en
hunds stambog. I den konkrete sag mente den ene part i sagen at have bevis for
at en hund ikke var at af den afstamning som fremgik af stambogen.
DHVs
holdning til sagen er følgende:
Hvis en stambog skal erklæres ugyldig så er
det det det respektive stambogsførende organ der skal gøre det. Da DHV
anerkender FCI stambøger og den pågældende hund er stambogsført hos FCI, har DHV
ikke anden mulighed end at anerkende stambogen så længe FCI gør det.
DHV
afviste derfor at gøre yderligere i sagen og henviste vedkommende til i stedet
at forelægge beviserne for FCI med henblik på at få stambogen
tilbagekaldt.