Foranlediget af spørgsmål der er dukket op fra medlemmer på
det seneste er nedenstående DHVs holdning:

1)
Det er ikke tilladt at tilmelde den samme hund til flere baner på
samme dag, eller med så kort mellemrum at hunden ikke vil kunne løbe på begge
baner uden at komme i konflikt med løbsreglementets §17.10 og §17.11 omkring
hviletid mellem løb. Hvis det opdages at det alligevel sker, vil det medføre
sanktioner over for ejeren fra DHVs side.

2)
De nye regler for placering af hunde i boks der er indført i
Sverige fra sæsonen 2015, strider efter DHVs vurdering imod hensynet til
hundenes sikkerhed og imod almindelig dyrevelfærd. DHV har derfor forståelse for
hvis ejere trækker midterhunde der bliver placeret på indersiden af inderhunde,
eller inderhunde der placeres på ydersiden af midterhunde. Det vil derfor ikke
medføre sanktioner fra DHVs side hvis ejere vælger at trække deres hunde på
ovenstående baggrund. Hundeejerne må dog stadig acceptere eventuelle sanktioner,
de i den forbindelse pådrager sig i forhold til det svenske
forbund.

Bestyrelsen i DHV, 8/9-2015