Blog Image

Information fra DHV

Løbsreglement (rev. 15/4-19)

Løbsregler Posted on Tue, April 16, 2019 09:16:25

DHV har vedtaget følgende ændringer til
løbsreglementet med virkning fra dags dato:

Af hensyn til
internationalt samarbejde omkring registrering og sporing af hundene er
følgende justeringer foretaget:

Tilføjet til
§2.2:

Alle
importerede greyhound og whippet skal importregistreres til DHV med kopi af
stambog eller Identity Card samt ejerskifteerklæring eller købskontrakt, før de
må medtages på banerne.

Ændret §2.3:

Ingen
væddeløbshund kan skifte navn efter den har erhvervet løbslicens. Dette gælder
uanset under hvilket forbund eller land licensen er erhvervet.

Reglerne for hviletid i
forbindelse med licensløb var unødvendigt forskellige og besværlige og følgende
forenkling af hviletidsreglerne er foretaget så reglerne for licensløb nu
svarer til reglerne for løb.

Ændret §17.10:

En
væddeløbshund skal have mindst 2 løbsfri dage mellem hver start, herunder også
licensløb.

Følgende er
fjernet fra §3.3:

Der skal mindst
være 3 dage imellem sidste licensløb og første officielle væddeløb.

Der skal være
mindst 48 timer imellem de enkelte licensløb.

Oprydning uden betydning
for reglerne er foretaget i §3, 5, 20, 22 og 23Propositioner for afholdelse af DM (rev. 18/8-18)

Løbsregler Posted on Thu, April 04, 2019 12:38:01


Vedtægter for DHV (rev. 18/8-18)

Løbsregler Posted on Thu, April 04, 2019 09:47:52


Information til alle medlemmer fra DHVs generalforsamling 2018

Mødereferater Posted on Thu, April 04, 2019 09:44:07

Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer:

Formand/sekretær: Jesper Søtofte (KVF)

Næstformand: Kirsten Pedersen (GGK)

Kasserer: Marianne Mamsen (KVF)

Bestyrelsesmedlem: Rikke Bankov (GGK)

Bestyrelsesmedlem: Helle Mogensen (GGK)

Bestyrelsesmedlem: Dorte Daugbjerg (KVF)

Kontingent til DHV fortsætter uændret med 1.000 om
året for hver klub

DHV har vedtaget et sæt fælles propositioner for
afholdelse af Danske Mesterskaber (separat dokument).

Følgende
ændringer til løbsreglementet er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning:

Tilføjelse til §3.3

Løbsmanageren kan afvige fra deltagerkravene til
fællesløb for alle andre racer end greyhound og whippet i det omfang det ikke
er muligt at skaffe kvalificerede deltagere. Der skal dog altid afholdes
fællesløb med minimum en anden deltagende hund af nogenlunde samme klasse.

Ny §17.15

Løb med blandende racer kan arrangeres på løbsdage
på lige fod med øvrige løb. Disse løb skal klassificeres som Opvisningsløb og
deres resultater vil ikke blive medtaget i klasning af dagens løb eller fremgå
af løbsdatabaser. Det skal tydeligt fremgå af programmet at der er tale om
blandende løb, samt hvilken race (eller blanding) den enkelte hund er.
Tilmeldte hunde kan ikke sættes i opvisningsløb uden ejerens samtykke. For at
deltage i opvisningsløb skal alle hunde have fuld løbslicens.

§23.1 med ny tilføjelse

En anerkendt bane kan til enhver tid nedlægge
startforbud over for væddeløbshunde, hvis ejere eller trænere står i gæld til
anerkendt bane eller forening. Sådant startforbud kan dog kun gøres gældende
for beløb, som forgæves har været søgt inddrevet (se i øvrigt § 19 stk. 1).
Startforbud er gældende for alle medlemmer af husstanden.

Tilskud fra
Kulturministeriet:

DHV har for 2018 sæsonen modtaget et tilskud fra
Kulturministeriet på 101.000 kr. De 100.000 udbetales direkte med 50.000 til
hver klub. Pengene skal anvendes til at ”Hjælpe med at fastholde eller øge
interessen for hundevæddeløb”. Det tolkes af DHV som at pengene skal anvendes
til præmieudbetaling samt vedligehold og forbedring af forhold for hundene.Løbsreglement (rev. 18/8-18)

Løbsregler Posted on Thu, April 04, 2019 09:29:39


Information til medlemmerne fra DHVs generalforsamling 2017

Mødereferater Posted on Fri, September 08, 2017 10:08:17

DHVs bestyrelse konstituerede sig uden ændringer.

Indkomne forslag:

Forslag om offentlige seedningslister dækkes af at alle selv kan gå ind og
se hundenes aktuelle klasse på www.shcf.se (under resultater).

Forslag om at indføre CGRCs vægtgrænse for whippet blev ikke vedtaget da
der p.t. ikke er hurtige hunde der vejer 20 kg. eller derover.

Løbsreglementets §3.4 blev ændret så testløb for hunde der kommer fra
udvendig hare skal være sololøb. Ny ordlyd:

3.4 Udenlandsk
trænede/ejede væddeløbshunde med gyldig licens og importerede væddeløbshunde
med gyldig licens, er startberettigede på rundbane. Hunde fra lande med
udvendig hare skal dog gennemføre mindst et solo testløb hvor hunden
demonstrerer at den kan klare svinget uden at blive forvirret eller miste
interessen for haren.

DHV giver fremover fast 5.000 til afholdelse af DM. DHV arbejder videre med
at få fastsat et sæt fælles propositioner for DM.

DHVs bestyrelse, 26. august 2017Medlemsliste

Hunderegistratur Posted on Sat, March 18, 2017 17:11:48

Kun tilgængelig for bestyrelsen og DHVs registratorLicensgodkendte hunde 2019 (opdateres løbende)

Hunderegistratur Posted on Mon, January 02, 2017 10:35:37

Vedhæftede fil indeholder alle hunde med gyldig licens for sæsonen 2019.
Hunde kan først tilmeldes til løb når de er godkendt.

Sidst opdateret d. 14-10-2019

licensgodkendte hundeNext »